EN  |  BM  |  OTHER

Laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat

Laporan Majlis Anugerah Hari Inovasi

Posted on 14 June 2013
 

TEMA SAMBUTAN

”INOVASI MENGUBAH DIMENSI”

 

 

OBJEKTIF ANUGERAH INOVASI

i Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pegawai dan kakitangan yang menunjukkan prestasi kerja cemerlang dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada kumpulan sasar Jabatan ;
ii Memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui kerja berpasukan di semua peringkat pegawai dan Kakitangan Jabatan ke arah budaya kerja cemerlang ;
iii Menyediakan peluang kepada pegawai dan kakitangan di semua peringkat organisasi Jabatan untuk berfikir secara kreatif dan menghasilkan sesuatu yang inovatif untuk meningkatkan keselesaan kumpulan sasar ;
iv Menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan pegawai dan kakitangan ke arah memperbaiki amalan pengurusan organisasi secara keseluruhannya ; dan
vi Mengenalpasti ruang bagi penambahbaikan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Penyampaian.

Laporan selebihnya«  Back